Nieuw Zeelandforum
       Forum  |  Links  |  Resultaten enquête  |  Info  |  Faq  

21-6-2009, 7:26

Hoge Raad: Belastingdienst mag geen emigratieheffing opleggen

, Monique

In de Wereldkrant van vandaag:

Quote----------
De Hoge Raad heeft bepaald dat de Nederlandse fiscus geen emigratieheffing mag opleggen bij vertrek naar het buitenland.
Het hoogste rechtscollege deed uitspraak in een zaak van een Nederlander die in 2001 naar Frankrijk emigreerde.
Volgens de Hoge Raad is er geen sprake van een belastingschuld over zijn
pensioen, omdat pensioenen alleen belastbaar zijn in het land waar men woont. Alleen met België en Portugal is recent afgesproken dat Nederlanders de emigratieheffing, ook wel de conserverende aanslag genoemd, moeten betalen.
Oudere verdragen kennen dat niet. Nederland wil met de emigratieheffing voorkomen dat de belastingvrije pensioenopbouw in het buitenland te gelde wordt gemaakt.
Na het arrest van de Hoge Raad vreest het ministerie van Financi'{en nu een
derving van miljarden euro's. Staatssecretaris de Jan Kees de Jager heeft
direct reparatiewetgeving aangekondigd.
Veel emigranten en hun belastingadviseurs zijn fel tegen de conserverende aanslag.
Hoewel de aanslag na tien jaar wordt kwijtgescholden, hebben emigranten in die periode wel te maken met een 'latente' belastingschuld die boven
hun hoofd hangt en de daarbij horende administratieve rompslomp. Een bank zou bijvoorbeeld op grond van de schuld de emigrant een hypotheek of lening kunnen weigeren. Verder moet de belastingplichtige tien jaar lang iedere adreswijziging aan de fiscus doorgeven.
Op Wereldomroep.nl kunt u luisteren naar een reactie van oud-minister Willem
Vermeend. Zie: Hoge Raad haalt streep door emigratieheffing.

Unquote---------------------------


Voor velen van jullie misschien goed nieuws????

groetjes,
Monique

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Monique
21-6-2009, 22:41

Re: Hoge Raad: Belastingdienst mag geen emigratieheffing oplegg

, Frank

Klinkt als goed nieuws, ofschoon er met terugwerkende kracht (!)reparatiewetgeving is agekondigd. Dus even zien hoe dit afloopt. Onderstaande reactie stond bij het artikel in het Financieel Dagblad en kon ik jullie niet onthouden ;-)

http://www.fd.nl/artikel/11818264/financien-paniek-arrest

goed zo B.J. Mastenbroek, 15:57 uur
Goed gedaan de Jager! Wat denken die mensen wel: emigreren zonder te betalen? Het moet niet nog gekker worden! Het idee alleen al dat je zomaar zelf de beslissing kunt nemen in een ander land te gaan wonen. Dat mocht in het oude Sovjetrijk toch ook niet. Daar werd je tenminste nog dood geschoten als je over de muur vluchtte. Moeten ze hier ook invoeren. Die buitenlandse vakanties moeten ze ook verbieden. Hier gekregen geld in het buitenland uitgeven; Schande! een hek om Nederland en iedereen moet keurig doen wat de gereformeerd socialistisch boven ons gestelden besluiten. In Iran doen ze dat ook zo. Rechters ? Afschaffen die lui! Onderdanen hebben geen rechten! Plichten hebben ze en gehoorzamen zullen ze !

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Frank
22-6-2009, 2:18

Re: Hoge Raad: Belastingdienst mag geen emigratieheffing oplegg

, John

Inderdaad goed nieuws. Echter, er zitten nog wat adders onder het gras m.b.t. Nieuw-Zeeland.

De Hoge Raad heeft in een aantal arresten (gewezen op 19 juni) bepaald dat de door Nederland eenzijdig opgelegde conserverende heffing bij emigratie ('emigratieheffing') in strijd is met door Nederland gesloten belastingverdragen. Hetgeen in de belastingverdragen zelf is geregeld, blijft echter gewoon gelden.

Ten aanzien van afkoop van pensioenen en lijfrenten kent het Nederlands-Nieuw-Zeelands belastingverdrag de regeling dat de belastingheffing over normale pensioen en lijfrenteuitkeringen is toegewezen aan het woonland, voor emigranten Nieuw-Zeeland dus. In het slotartikel van het Verdrag staat evenwel een vervelende uitzondering: de belastingheffing over (eenmalige)afkoop van pensioen en lijfrente vallen toe aan Nederland. Het Nieuw-Zeelands belastingverdrag is helaas een van de weinige verdragen die zo'n bepaling kennen.

Overigens geldt voor overheidspensioenen (b.v. ABP) dat de belastingheffing altijd is toegewezen aan Nederland (tenzij de pensioengerechtigde geen Nederlands onderdaan is). Daar verandert door dit arrest niets aan.
Voor pensioenregelingen die vallen onder de Nederlandse Pensioenwet, en dat zijn vrijwel alle verplichte bedrijfstak- en ondernemingspensioenfondsen, blijft het zogenaamde afkoopverbod van kracht. Deze pensioenfondsen zullen niet kunnen meewerken aan verzoeken uit het buitenland om pensioenen af te kopen.

Kortom, een arrest dat over een complexe materie gaat en waaruit (aanstaande) emigranten wellicht te voorbarige conclusies zouden kunnen trekken.

Betekent het bovenstaande dat het verdwijnen van de emigratieheffing helemaal geen gunstige gevolgen heeft voor Nieuw-Zeelandse emigranten? Afhankelijk van de door het Min v. Financien aangekondigde reparatiewetgeving zijn er zeker mogelijkheden om belasting te besparen. Het opgebouwde pensioenkapitaal zou als onderpand gebruikt kunnen worden voor b.v. de aankoop van een huis in Nieuw-Zeeland. Door wijzigingvan bestaande pensioenregelingen zouden pensioenuitkeringen versneld naar Nieuw-Zeeland overgemaakt kunnen worden. Vooral diegene met een eigen pensioenpot in Nederland (b.v. een pensioen BV of stamrecht BV) kunnen hiervan profiteren omdat ze voor de aanpassing van hun pensioenregeling niet of minder afhankelijk zijn van derden zoals pensioenfondsbeheerders.

Uit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de gevolgen van de afschaffing van de emigratieheffing voor individuele emigranten verschillend kan uitpakken en een maatadvies sterk aan te bevelen is.

John (in NZ woonachtige Register Accountant en Nederlands fiscaal jurist)

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar John
5-8-2012, 12:32

Re: Hoge Raad: Belastingdienst mag geen emigratieheffing oplegg

, Adam

Beste John,

Wij gaan Naar nz later dit jaar. Hoe zit de emigratieheffing met mijn stamrecht bv die elke jaar 30000 euro naar mij uitkeert?

Moet ik nog zekerheid geven omdat het buiten EU is?

Alvast bedankt!

Adam

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Adam
6-8-2012, 0:58

Re: Hoge Raad: Belastingdienst mag geen emigratieheffing oplegg

, John

Hi Adam,

Uit je vraag begrijp ik dat je stamrecht BV nu al uitkeringen doet.

De Nederlandse belastingdienst zal bij emigratie een zogenaamde conserverende heffing opleggen over het nog niet uitgekeerde stamrecht in de BV. De aanslag wordt niet geind zolang in de eerste tien jaren na emigratie geen 'verboden' handelingen worden verricht, bv. afkoop, vervreemding of belening.

De belastingdienst kan (maar hoeft dit niet) zekerheid verlangen voor de toekomstige inning van de aanslag. Zekerheden die geaccepteerd worden zijn bv. een bankgarantie of pandrecht op de aandelen van de BV.

Als sprake is van een definitieve emigratie (d.w.z. geen terugkeer binnen de termijn van een jaar) dan zijn de regulier uitgekeerde stamrechten belast in Nieuw-Zeeland. Dit volgt uit het belastingverdrag tussen Nederland en Nieuw-Zeeland. Overigens blijft afkoop van een stamrecht (als eenmalige uitkering) onder het Verdrag belast in Nederland, ook na afloop van de tien jaren termijn.

Nieuw-Zeeland kent een belastingvrijstelling voor buitenlands inkomen, met uitzondering van buitenlands arbeidsinkomen, gedurende de eerste vier jaren van emigratie. Stamrechtuitkeringen kwalificeren vermoedelijk als Foreign Investment Fund (FIF) income in Nieuw-Zeeland en vallen op grond daarvan onder Temporary tax exemption on foreign income.

Bovenstaand veronderstelt dat je stamrecht BV in Nederland gevestigd blijft. Is dit niet het geval dan veronderstelt de Belastingdienst zetelverplaatsing van de BV en belastingafwikkeling met alle nare fiscale gevolgen van dien zoals heffing ineens over alle fiscale reserves (inclusief stamrecht) plus rente plus boete. Om dit te voorkomen zul je moeten aantonen dat de BV daadwerkelijk vanuit Nederland bestuurd blijft. Praktisch gezien betekent dit onder meer de benoeming van een Nederlandse directeur in jouw plaats die volledig handelingsbevoegd is. Zelf mag je vanuit Nieuw-Zeeland geen beheersdaden meer verrichten die je als directeur van de BV in Nederland zou hebben verricht.

Dit zijn wat algemene opmerkingen. Mocht je een op maat gegeven advies wensen, neem dan contact met me op per email. Inmiddels ben ik CA in Nieuw-Zeeland en lid van het New Zealand Institute of Chartered Accountants.

John

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar John
2-7-2016, 13:47

Re: Hoge Raad: Belastingdienst mag geen emigratieheffing oplegg

, Yvette

Hoe staat het met het overbrengen van het opgebouwde pensioen bedrag naar NZ na 10 jaar in NZ te hebben gewoont maar nog niet de pensioengerechtigde leeftijd te hebben.

reageer op dit bericht in het forumstuur een privé-bericht naar Yvette


Inloggen

Om in het forum te schrijven of forumleden via het forum privémailtjes te sturen, moet je eerst inloggen.
Vul je emailadres en je wachtwoord in en klik op 'inloggen'. Om ingelogd te kunnen zijn moet je browser cookies accepteren. Als je ingelogd bent, blijft dat een paar maanden geldig, tenzij je weer uitlogt.

E-mailadres:
Wachtwoord:
 


Aanvraag wachtwoord

Heb je nog geen wachtwoord? Vraag het hier aan. Het wachtwoord wordt naar je emailadres verzonden *.

E-mailadres:
 

Wachtwoord vergeten?

Ben je je wachtwoord vergeten? Vul je emailadres hier in en laat je wachtwoord naar je e-mailadres sturen *.

E-mailadres:
 
* Soms komen mailtjes van het forum niet aan. Het betreft dan vaak hotmail.com adressen (of live.nl of outlook.com). Als de mail door zo'n emailprovider wordt tegengehouden, dan krijg je het mailtje met je wachtwoord niet. Je kunt dan het beste een ander emailadres proberen.